Het Ottenfonds

Welkom op de website van het Ottenfonds. Het Ottenfonds is een fonds dat alpinisme onder studenten wil stimuleren. Door middel van het verlenen van financieĢˆle steun aan projecten op gebied van alpinisme, probeert het fonds activiteiten mogelijk te maken die anders wellicht niet realiseerbaar zouden zijn.

Voorwaarden

Aanvragen dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo is er een uitgebreide begroting van het project nodig, en een lijst van alle deelnemers. Daarnaast moet het project ook uniek zijn. Dat wil zeggen dat aanvragen waarbij het gaat om bijvoorbeeld vervanging van oud materiaal, of het sluiten van de begroting van een klimvereniging niet worden gehonoreerd. Hieronder zijn alle voorwaarden te downloaden als pdf.

Download informatie PDF »

Deadline

Aanvragen worden afgehandeld op twee momenten in het jaar. Voor het zomerseizoen is de aanvraagdeadline 1 juli zijn. Aanvragen voor het winterseizoen dienen voor 1 december te worden ingediend. Aanvragen dienen voorafgaand aan de expeditie of tocht ingediend te worden.

Contact

Mocht je na het lezen van de informatie hier en in de aanvraag pdf nog vragen hebben, dan kun je contact met ons opnemen via: ottenfonds@gmail.com